Mae'r blog yma am cynnwys fi yn mwydro am y peth cyntaf sy'n dod im meddwl. So mwy o shit fel y disgrifiad ma.

8/21/2004

Croeso I blog sbondedig o dda Tronaldo

Woohooo mai'n ddydd Gwener a gan fy mod i'n bored dwi di penderfynnu neud blog am dan fy hyn. Ma hwn am fod yn class o flog gan fod yn mywyd i mor ddiddorol.

MMM dwi ddim yn hapus iawn efo'r technoleg blog ma dio ddim yn licio Firefox(Sef y porwr we gora sydd i gael), ella fydd rhaid fi neud blog yn defnyddio html yn y dyfodol.

Oedd hi'n payday fi ddoe so watch out play.com, sydd am orfod delio efo ordor mawr iawn, wel i fi anyway.

Hwyl am y tro

Tron