Mae'r blog yma am cynnwys fi yn mwydro am y peth cyntaf sy'n dod im meddwl. So mwy o shit fel y disgrifiad ma.

10/11/2004

Ofn : Cwn

Bloody hell dwi'n knackered heno!!! Dwi newydd fod yn nofio, a o ni'n struglo yn uffernol heddiw, dwi ddim di bod ers tua pythefnos. Plus ma mynd allan mwy aml yn really lladd fitrwydd rhywun. Wel be oeddech chi'n meddwl o perfformiad Cymru ar y penwythnos?

Dwi ddim yn hapus de, be oedd cymru'n neud? Ma nhw di disgwyl gymaint o amser i chwara gem yn erbyn Lloegr a unwaith eto ma nhw di bottloi. Faint o weithiau fedrith y tim ma neud hyn dwi ddim yn gwbod. Dwi'n gwbod bod oedd hi am fod yn anodd i ni guro Lloegr, ond fysai wedi licio gweld gem mwy agos. Nath Cymru dim byd i poeni Lloegr o gwbwl, a oedd yn siomedig iawn. Doedd na ddim sbarc yn y perfformiad o gwbwl. Oedd o'n dangos gymaint ma cymru'n methu rhywun fel Savage yn y tim. Fysa fo oleiaf wedi trio weindio pobl fyny, neu creu rhyw fath o sbarc neu flash point. Yr unig person nath rhywbeth ychydig bach i troi y gem mwy caled oedd Beckham, trwy fod mor wirion i feddwl fysa fo'n gallu cymeryd Thatcher allan dim unwaith ond dau waith. Be ddiawl oedd o'n trio neud neith neb wybod yn iawn ond i fi oedd o'n obvious bod o'n trio mynd am revenge, sef rhywbeth mae o wedi neud yn y gorffenol. Ac felly ei fai o ydio bod o am fethu mis o gemau.

10/09/2004

God! Show Me Magic

Pob lwc i tim Cymru heddiw, fyddai'n trio cefnogi chi gymaint a fyddai'n gallu. Plus dwi'n meddwl fydd nhw angen gymaint o help a fedrith nhw cael de.

10/07/2004

Mein Teil

Wel gesi surprise da pan nesi gyrraedd adra heddiw, yn sbio fyny arno fi o'r bwrdd cinio oedd Cd newydd Rammstein sef Reise, Reise. Dwi di gwrando arno ddau waith rwan a mae o'n class. Mae o ychydig bach yn wahanol i'r Cd cynt Mutter dwi ddim yn siwr pryn di'r gora. Ond deud y gwir mae'r ddau yn wych. Fel unrhyw album Rammstein ma na dipyn o controversi ynddo. Mae'r ail can 'Mein Teil' am dan yr canibal almaeneg Armin Meiwes a'r proverb(ella dim y gair cywir, rhywun yn gwbod y gair iawn?) saesneg "You are what you eat". Mae Mein Teil yn golygu My Thing, mae'r geiriau llawn i'r can yma a llawer o rhai eraill ar gael ar y gwefan gwych http://herzeleid.com/.

Dyma llun o'r band o'r video o'r can Du Hast. Un o'r petha gora am y band ydi bod y canwr yn swnio'n really sinistr mae'n gwneud atmosphere gwych. Hefyd mae'r boi yn edrych fatha rhywun fysa chi byth isio messio efo.

Y Band Rammstein

Can arall da ar yr album ydi Amerika, sef can am America a'r dylanwad mae'r wlad yn cael ar gweddill y byd. Dwi ddim yn deallt be sy'n mynd mlaen yn y gan yn iawn ond ma na ychydig o saesneg yn y gan yma, sydd yn rhywbeth anaml iawn mewn can ganddynt. Dyma lyrics y cytcan,

We're all living in Amerika
Amerika ist wunderbar
We're all living in Amerika
Amerika, Amerika.

Ac pob hyn a hyn maen't yn taflu fewn ychydig o pethau fel coca-cola a Micky Maus. Gwych.

10/06/2004

Cryndod Yn Dy Lais

Wel unwaith eto rhaid fi ymddiheuro am ddim updatio'r blog ma unwaith eto, ond dwi wedi bod yn brysur iawn. Yn ddiweddar dwi di bod yn chwarae Final Fantasy XI ac Rome Total War, trwy'r adeg (boring de). Mae'r ddau gem yn hollol wych, mae'n anodd darganfod amser i chwarae nhw deud y gwir. Bron yr unig beth nesi neud dros y penwythnos dwethaf oedd chwarae Final Fantasy, ond nesi hefyd mynd allan 2 noson, felly do ni ddim just yn hermit bach yn fy llofft. Nos Wener dwethaf esi i parti priodas, ac nos Sadwrn esi i'r Railway Club yn Bangor. Yn perfformio'r yna oedd Gogs a Red Nature (wel oedd na fwy ond nesi cyrraedd yn hwyr, sori). Rhaid deud bod y ddau band yn dda iawn, mewn ffyrdd gwahanol. O ni erioed wedi bod yn y Railway Club o'r blaen a o ni reit surprised efo'r lle. Oedd o'n feniw da iawn, plus oedd peint yn £1.88, felly nesi trio cymeryd mantais de.

O ni'n really poeni heno, amser cinio heddiw nath reportar o'r BBC fyny i fi'n y stryd a gofyn be oedd barn fi ar Ryan Giggs. Wel o ni'n strugglo rhaid deud a neshi bullshitio rhywbeth chwerthinllyd (dydi ista'n sbio ar moniter pc trwy'r dydd ddim yn helpu chi feddwl yn gyflym), a o ni'n poeni fysai'n deud rhwybeth gwirion ar tv (Fel nath rhywun yn ystod Cwpan y Byd dwethaf). Ond diolch byth nath nhw ddim dewis fideo fi.

Oes na rhywun allan yna'n cofio rhywun yn deud y perl yma?

Cwpan y Byd ydi steddfod genedlaethol y byd peldroed

And on that bombshell nai adael chi am y tro.