Mae'r blog yma am cynnwys fi yn mwydro am y peth cyntaf sy'n dod im meddwl. So mwy o shit fel y disgrifiad ma.

9/29/2004

Sega Segur

Helo pawb, dwi'n teimlo mewn mwd briliant heno. Dwi newydd fod yn nofio yn Bangor, a pan nesi ddod adra oedd na steak yn disgwyl am dano fi!!! Cashback.

Neis iawn oedd o hefyd, o ni'n llwglyd iawn ar ôl nofio 50 o weithiau ar hyd y pwll.

O ia pan dwi dal yn cofio nesi son fysai'n rhoi lluniau o pissup gwaith fyny. Felly os oes na rhywun efo diddordeb ma na cwpwl o fideo's ar y gwefan yma. Dwi'n gobeithio rhoi mwy o stwff fyny'n fuan, ond dwi isio resizio'r llunia gyntaf, ma nhw braidd rhy fawr i rhoi fyny ar y funud.

Wel, oherwydd bod na gymaint o pobl di bod ar y website arall ma lycos di cau o lawr. O wel de. Oes na rhywun yn gwybod am unrhyw gwefan rhad ac am ddim fedrai rhoi'r fideo's fyny ar? Gadewch rhywbeth yn y lle sylwadau os da chi yn.

Hwyl

Tronaldo

9/25/2004

Looking For Freedom

Wel dwi adra'n saff ar ol stag night neithiwr, a rhaid fi ddeud nesi really enjoio'n hyn oedd o'n noson class. Unig problem y noson oedd gorffen fyny'n Cofi Roc, ond wedyn dyna hi de. Dwi am rhoi lluniau fyny fory, does genai ddim mynadd resizio petha pnawn ma, dwi ychydig bach yn hungover. Ond wedyn bai fi di hynna am yfed gymaint. Dwi methu disgwyl am heno rwan pan fyddai'n mynd allan eto.

9/23/2004

End Of A Century

Wel mae wythnos arall bron drosodd, lle does fawr o ddim di digwydd. Wel ok ma hynna'n celwydd ond dyna fo. Dwi'n edrych yn mlaen am y penwythnos gan am unwaith dylsai fod yn eithaf brysyr. Nos fory dwi'n mynd ar stag night ar ol gwaith a nos Sadwrn dwi'n mynd allan i Bangor am piss up.

Ar nodyn arall o ni'n siomedig i glywed bod Nic di gorfod cau maes-e i lawr, ond dwi'n deallt yn iawn ei benderfyniad. Mae'n anodd iawn gorfod edrych ar ol safle we normal heb son am gorfod trio edrych ar ol rhywbeth lle gellir pobl sgwennu negeseuon ei hynain. Ond mis yma ddaru Lord
Robertson curo legal action yn erbyn y Sunday Herald am rhywbeth gafodd ei sgwennu am dano ar negesfwrdd y papur (Dwi'n ymddiheuro bod y linc yn hen ond dwi methu darganfod y stori diweddaraf). Ond pob lwc efo dy penderfyniad ti Nic, dwi'n siwr bod y rhan fwayf o ymwelwyr maes-e yn cytuno efo be ti'n neud.

Tronaldo

9/21/2004

Strange Brew

Wel dwi'n ymddiheuro am fod mor wael yn cadw'r safle ma up to date, ond dwi ddim di bod efo lot o betha i sgwenu am yn ddiweddar. Be sydd di digwydd ers fi postio dwethaf? Ym ma Lerpwl di curo dau gem a colli un :(. Ma na stiwdants nol yn bangor. A dwi di ordro gem newydd sef Final Fantasy XI, dwi'n really edrych yn mlaen i chwara hwn, ma'n gem ar-lein, a mae o fod yn dda iawn. Dwi'n ffan mawr o'r gemau eraill, oedd Final Fantasy 7 yn wych, a oedd na stori really dda, ond braidd yn confusing.

Reit hwyl am y tro

9/14/2004

Wel wel wel

Be ddiawl ddigwyddodd nos Fercher dwethaf!!!

Oedd Cymru'n uffernol. Ma di cymeryd bron wythnos i fi ddod dros y peth yn iawn. a dwi ddim isio meddwl am yr ref na (bloody eidalwyr). Rhaid fi ddeud de bod yr wlad yna'n mynd lawr yn rhestr fi bron pob wythnos, ma nhw bron a cyrraedd lefel Ffrainc (y wlad ddim y pobl).

Ond ar nodyn arall oedd tim fi bron yn hollol gywir, ond Collins nesi ddim darogan (ond wedyn pwy nath ddarogan hynnu!!).

Wel fel da chi ella'n sylwi ma'r blog yn dechra newid yn araf bach, dwi'n trio'n gorau ond ma genai loads o petha i neud ar y funud. Dwi'n trio sortio lloft fi allan gan fod genai ormod o junk o gwmpas y lle. Plus trio curo'r master league ar Pro Evo 2, dwi'n gwbod bod o'n hen, ond oedd o'n bargen am £8, ond dwi wedi neud yn siwr bod Pro Evo 4 yn cyrraedd ty diwrnod fydd o allan (wel gobeithio de).

Or diwedd hefyd dwi di cael rownd i wrando ar caneon mwgdrwg ar meddwi.com (dwi'n ymddiheuro Mwgdrwg), caneon da iawn very chilled out.

Hwyl am y tro

9/07/2004

Cymru yn erbyn Gogledd Iwerddon

Wel be di barn pawb am gem fory?
Dwi'n meddwl fydd hi'n gem agos iawn, dwi just yn gobeithio fydd Cymru efo digon o egni ar ol yn y tanc i guro. Mi fysa colli fory yn drychineb bach i'n cyfle ni i chwara'n yr Almaen. Dyma be fysa tim fi ar gyfer fory,

................................Jones.....................................

Delaney..........Melville...........Gabbidon...........Thatcher

Koumas..........Savage.............Speed.................Oster

....................Hartson............Bellamy........................

Mi fysai wedyn yn dod a Earnshaw'n mlaen yn yr ail hanner efo 30 munud i fynd yn lle Hartson, gan no chance fyddo'n gallu chwarae dau gem cyfan mewn cyn lleiad o ddyddiau. A dim efo just rhyw 5 munud i fynd.

Ar nodyn arall ma na son ar negesfwrdd Dragon Soccer bod Sky ddim am ddangos yr anthemau fory, os di hyn yn wir ma'n newyddion ofnadwy, hwn yw un o'r darna gora gem rhyngwladol.

Oes na rhywun yn cael problem darllen comments ar y blog ma oherwydd nesi ymateb i comment Nic Dafis ond dwi methu gweld y comment!!!!

9/03/2004

Pub

Ok oedd o braidd yn wirion i fi ddeud bod oedd genai lot i ddeud tro dwethaf doedd!!! Mi fydd rhaid fi cofio adio mwy i hwn dros yr wythnosa ma hefyd.

Ar hyn o bryd dwi'n gwbod ma na o leiaf 2 person di darllen y blog. Ond dwi ddim yn disgwyl mwy os dwi'n cario'n mlaen fel hyn.

Wel well fi droi hi dwi fod yn Bangor uchaf mewn 5 munud.

Hwyl (Pam dwi'n deud hyn dwi ddim yn gwbod :-) )