Mae'r blog yma am cynnwys fi yn mwydro am y peth cyntaf sy'n dod im meddwl. So mwy o shit fel y disgrifiad ma.

4/27/2005

Archives Of Pain

Da iawn Lerpwl.

Doedd neb yn disgwyl i ni cael gem gyfartal yn Stamford Bridge, ond ma nhw di tynnu o ffwrdd (crap anology saesneg). Ond ma'n gem o dau hanner :), neu ma'n neud ei A Levels(dim lefel A) fel fysa Malcolm Allen yn ddeud. Fedra ni ddim disgwyl curo'r gem nesaf ma am fod yn anodd iawn. Ma colli Alonso yn warthus a ma angen i rhywun codi fyny i gael ei gyfri :). Pwy fydd hwnna dwi ddim yn gwbod.

Dwi'n eithaf hapus am gem heno gan nesi cadw'n eithaf cool, nesi ond gwylltio unwaith, sef pan gafodd Alonso ei bookio. Sydd llawer gwell na'r Carling Cup final lle o ni di mynd yn wallgo. O ni dan ordors i beidio rhegi a nesi rhywffordd mynd y nawdeg munud heb ddeud dim, gwych. Oedd hyn yn rhywbeth nath Dad ddim gallu neud, a dio ddim hydnoed yn cefnogi Lerpwl.

Ma gem nos Fawrth nesa am fod yn anodd iawn a dwi ddim yn gweld Lerpwl yn cael y result cywir, ond dyna fo da ni di trio ond dwi just ddim yn gweld ni'n cael trwodd (dwi ddim yn pessimist onest).Nesi ddarganfod gwefan gwych heddiw http://www.theyworkforyou.com/ lle fedra chi ddarganfod be mach aelod seneddol di bod yn neud yn ddiweddar. Ma'n really diddorol a yn agoriad llygad, fel be ddiawl ma Betty Williams(mwyafrif o dros 6 mil!!!!!) a Albert Owen(mwyafrif 800) di bod yn neud i heuddo fod yn aeglodau seneddol. Dwi ddim am ddeud dim deDwi ddim yn gweld fi'n updatio'r blog ma lot yn y dyfodol agos gan fydd gynnai ddim gymaint a hynny o amser sbar tan ar ôl y 16au o Mehefin. Dwi efo arholiad Databases dwi'n gorfod pasio neu dwi ddim yn graddio. Felly hwyl am y tro.

P.S. oes na rhywun yn gwbod be di candidate keys????

Tronaldo

o.n. dwi di gorfod updatio hwn 2 waith yn barod ar ôl darganfod gwallau yn fy sgwennu, ond ma genai rheswm digonol dwi yn pissed. Ewadd ma'r hoegaarden ma'n dda.

4/19/2005

Born To End

Wel fel ma bron pawb yn gwybod ma etholiad cenedlaethol yn ei anterth. Ond dwi di penderfynnu fy mod i ddim am siarad am gwleidyddiaeth o gwbwl ar y blog yma, neu fyddai just yn troi hwn fewn i blog o rantio. Felly heddiw dwi am refiwio un o'r albums dwethaf i fi brynnu.

Queens Of The Stone Age - Lullabies To Paralyze
O ni'n really'n edrych yn mlaen i wrando ar yr albwm newydd ma ar ôl bod yn ffan enfawr o'r crynoddisg dwethaf nhw Songs For The Deaf. Rhaid fi ddeud o ni wedi siomi'n arw arno ar ôl y grandawiad cyntaf. Doedd o ddim byd debyg i'r albwm cynt, oedd o'n teimlo fel bod lot llai o egni ynddo na'r Songs For The Deaf. Ond o ni'n hollol anghywir (diolch byth), ac ar ôl gwrando arno ychydig o weithiau o ni'n hooked, ma'n real growar. Mae'r ail gan Medication yn pigo petha fyny'n dda iawn. Be dwi'n hoffi am yr albwm ydi'r newid yn y pace rhwng caneon, a fel ma rhai caneon yn newid hanner ffordd trwodd fel Everybody Knows That You Are Insane, sydd yn can wych. Caneon da arall yn fy marn i ydi Tangled Up In Plaid, In My Head, Little Sister (y single dyweddar) a I Never Came. Yr unig draw back am yr albwm ydi efallai bod o ychydig bach rhy hir, does na ddim pwrpas cael y bonus tracs. Mae'r DVD gesi efo'r albwm braidd yn wael hefyd ond wedyn dwi'm really'n gallu cwyno gan oedd o am ddim. Felly dwi am rhoi sgor o 8.5/10 i'r albwm yma gan ma bron iawn fyny na efo Songs For The Deaf.

Nicotine, valium, vicodin, marijuana, ecstasy and alcohol.
Nicotine, valium, vicodin, marijuana, ecstasy and alcohol.
C-c-c-c-Cocaine

4/17/2005

Fight Test

Well ar ôl noson dda allan yn yr Octagon neithiwr! Siomedig oedd darganfod bod fy tim hattrick KFC Select XI (177893) wedi cael gem gyfartal 2-2 yn erbyn tim sydd ar gwaelod cynghrair fi (IV.7). Dwi di colli'r cyfle i gadw'r pwysa ar y tim ar y brig, oedden ni'n cael ein gwahanu gan wahaniaeth goliau ddoe. Y siom, y siom. Fedrai dal cael dyrchafiad o'r cynghrair yma, ond fydd rhaid i'r tim curo pob gem, a dwi ddim yn gweld hynny'n digwydd.

Mae Hattrick yn gem arlein sy'n debyg iawn i Championship Manager. Da chi'n cael tim a budget i wario ar prynnu chwarawyr, gwella'r stadiwm ayb. Mae'n really dda, dwi di bod yn chwara rwan ers Gorffenaf dwethaf, a mae tim fi di newid dipyn ers hynny. Yn y dechra o ni methu curo gem i safio'n mywyd, ond rwan ma genai syniad lot gwell o be i wneud. Mae gemau'n cael ei chwara pob nos Sadwrn ond does ddim angen gwneud dim ar ei gyfer gan mae pob peth yn cael ei wneud yn awtomatic.Wel eshi ychydig off tangent yn y post dwethaf a nesi'm cael cyfle i orffen siarad am World of Warcraft. Dwi di bod yn ei chwara fo rwan ers iddo ddod allan yn Chwefror a wedi cyrraedd lefal 33, sy'n ok ond ddim yn hollol impressive. Ma na rhai pobl di cael fyny i lefel 60 ond ma rhai pobl heb bywyd. Dwi'n chwara fel Undead warrior ar server ble ma'r ddau ochr yn gallu cwffio'i gilydd, ma hyn yn dda weithia ond yn hollol annoying pan ma rhywun lot gwell na fi'n lladd fi am ddim rheswm. Nath y syniad o cael guild (sef grwp o chwarawyr sy'n chwara efo'i gilydd trwy'r adeg) cymraeg ddim dod i ffrwythlondeb, fysa fo di bod braidd yn wirion efo just dau ohonno ni ynddo, ond o wel nath ni drio. Dwi rwan yn aelod o'r guild Iron Edge a mae'n guild eithaf da gyda digon o pobl i helpu allan gyda quests. Os di rhywun allan yna efo lot o amser sbar ar ei dwylo fyddai'n seriously meddwl dylsa chi cysidro prynnu'r gem. Diolch byth nath hwn ddim dod allan pan o ni'n coleg neu fysai'n bellach ffwrdd o graddio na ydwi rwan.

Hwyl am y tro, well fi fynd i studio mwy am databases(hwyl a sbri).

4/15/2005

Mister Psycho

Unwaith eto ma na bron dau fis di pasio ers i fi sgwennu yma. Efallai fydd rhaid fi rhoi'r ffidil yn y to cyn bo hir.

Dwi efo un rheswm ofnadwy am diffyg yma, dwi'n addicted i World Of Warcraft. Sef gem newydd online roleplaying gan Blizzard. Dwi yn berson sydd di bod efo diddordeb mawr mewn gemau cyfrifiaduron ers cael Spectrum yn y wythdegau, a ma'r rhan fwyaf o'n mywyd tua allan gwaith yn cael ei wastio ar gemau, ond ma'r gem ma'n cymeryd y piss ma mor addictive. Ond yn deud hynny dio ddim di stopio fi fynd allan i yfed neu petha felly (di hynny just ddim yn digwydd mor aml a fysai'n hoffi). O ni'n chwara lot o Goldeneye yn y gorffennol, ond oedd hynna ond yn digwydd gan fod genai dau frawd, oedd tri set o ffrindiau yn golygu bod na rhywun am fod draw trwy'r adeg bron.

Dwi'n cofio unwaith rhywun yn challengio fi i duel ar y gem (nai ddim enwi pwy oeddo). Nath y boi ma mynd mlaen a mlaen am pam mor dda oeddo, brolio bod o di gorffen o ar y lefal anodda (007 agent level) rhywbeth neshi erioed gallu gwneud. Nath un on ffrindiau i chwara'n y gem hefyd ond doedd o ddim efo fawr o brofiad yn y gem. Wel nath y gem ddechra a nesi fynd ar y blaen yn syth, briliant. Wel nath hyn cario'n mlaen am oesoedd, oedd y boi methu cwffwrdd fi a ac ar ol dipyn oedd y sgor yn chwerthinllyd o uchel. O ni di lladd y person ma ogwmpas ugain o weithiau a doedd o ddim di gallu lladd fi unwaith, oedd o'n braf gweld ei ego fo di byrstio am dipyn (wahahaha). Yn y pen draw nath o lladd fi, a dwi erioed di gweld neb yn mynd mor fabiaidd yn fy mywyd, oedd o fatha bod o di curo cwpan y byd neu rhywbeth. Ond chwara teg iddo fo nath o byth dysgu ei wers. Ma'n rhaid fi ddeud confesiwn rwan, nesi cheatio yn ystod y gem, nesi ddim bothero mynd ar ol ffrind fi o gwbwl yr unig person o ni isio'i lladd oedd o, sad dwi'n gwbod ond oedd o wertho.

Wel well fi fynd rwan, neu fydd genai ddim byd i siarad am dau fis eto.